Velkommen til Fagerstrand Sjøside

Velkommen til Fagerstrand Sjøside

Etter over 100 års eierskap så ser vi, Circle K som grunneier, frem til å gi området tilbake til Nesodden og lokalbefolkningen på Fagerstrand. Vi har i snart 20 år jobbet mot å få en helhetlig, fremtidsrettet plan for området.

Planen tar utgangspunkt i om lag 600 boliger og setter fokus på gode bokvaliteter og variert bebyggelse for alle stadier av livet. Det legges stor vekt på grøntområder, tilgang til sjø og at området skal bli en sentral del av Nesodden sin kyststi. Dette innebærer overnattingsmuligheter, spisesteder og muligheter for ulike aktiviteter. 

Det skal også utvikles bærekraftige og fremtidsrettede næringslokaler. Vi ønsker å tiltrekke oss alle typer virksomheter som ønsker å etablere seg på Fagerstrand Sjøside, og samarbeider godt med Nesodden kommune for en bred og fleksibel plan som tilrettelegger for dette.
Området skal åpnes opp for lokalbefolkningen på land og tilrettelegge for gjestehavn for besøkende båter og gjester. Vi ønsker at utviklingen skal bidra til et bredt spekter av tilbud for både lokalbefolkningen, nye beboere og besøkende. Vi vil også tilrettelegge arealer for fergeleie i fremtiden.

Velkommen til Fagerstrand Sjøside - Stedsutvikling på Nesodden

Lie Øyen arkitekter / 3D Estate

2 Edit Fagerstrand Eksteriør Vinkel 06 Kai fra sør v3 3destate no

Lie Øyen arkitekter / 3D Estate

Mulighetsstudie med oversiktsbilde over Fagerstrand

Lie Øyen arkitekter / 3D Estate

1 Fagerstrand Eksteriør Vinkel 07 Kai fra nord v3 3destate no

Lie Øyen arkitekter / 3D Estate

Mulighetsstudie på Fagerstrand kai, sett fra nord

Lie Øyen arkitekter / 3D Estate

3 Fagerstrand Eksteriør Vinkel 01 Fagerstrandbakken v4 3destate no

Lie Øyen arkitekter / 3D Estate

Mulighetsstudie Fagerstrandbakken

Lie Øyen arkitekter / 3D Estate

4 Fagerstrand Eksteriør Vinkel 02 Tunet v5 3destate no

Lie Øyen arkitekter / 3D Estate

Mulighetsstudie på ‘Tunet’, med utsikt ut mot Oslofjorden

Milepæler

Stedsutvikling er en lang prosess. Her er de viktigste milepælene.

  • Kommunedelplan under arbeid
  • Områderegulering under arbeid
  • Kommunedelplan vedtatt
  • Områderegulering innsendt
  • Politisk behandling/vedtak
  • Sanering/opprydning
  • Forhåndssalg
  • Byggestart
  • Innflytning