Personvernerklæring

Personvern

Vi bruker og lagrer personlig informasjon fra deg i forbindelse med for eksempel nettsidebesøk og abonnement på nyhetsbrev. Vi vil aldri selge eller gi bort personlig informasjon slik at andre enn oss kan identifisere deg og ta kontakt. Dette gjelder også organisasjoner vi samarbeider med.

Vi stiller strenge krav om at personvern blir ivaretatt på best mulig måte overfor eksterne leverandører av tekniske løsninger der personlig informasjon blir behandlet og lagret.

Datainnsamling

Vi samler besøksdata for å finne trender i bruken av nettsidene våre og nyhetsbrev sendt på e-post, for å kunne gi god og relevant informasjon. Innsamlingen av slike data innebærer bruk av informasjonskapsler ("cookies") og/eller lignende teknologier.

  • For å gi så god og tilpasset informasjon som mulig til interesserte samler vi data om bruken av våre nyhetsbrev og oppdateringer som blir sendt på e-post. Informasjonen blir gjengitt i en statistisk sammensatt form, og behandles av Mailchimp.

Behandling av personlig informasjon

Vi gjør vårt ytterste for å sikre at all personlig informasjon er så oppdatert og riktig som mulig. Du kan til enhver tid kontakte oss og be om rettelser hvis du mener informasjonen vi har om deg ikke er korrekt eller mangelfull. Du har rett til å be om at vi sletter personlig informasjon om deg som vi har tilgang til.

  • Vi har sikkerhetsrutiner og teknologi på plass for å beskytte personlig informasjonen. Vi har prosedyrer for å hindre tap av informasjon, uautorisert tilgang og bruk, og all annen form for misbruk av personlig informasjon som vi er i besittelse av.
  • Vi sletter regelmessig all unødvendig personlig informasjon i våre systemer, og informasjonen lagres bare så lenge det er nødvendig for å gi deg tjenestene du har ønsket og i tråd med personvernlovene som gjelder.

  • Vær oppmerksom på at våre nettsider kan inneholde lenker/pekere til andre eksterne nettsteder, som vi ikke har noen kontroll med. Vi har ikke ansvar for hvordan andre håndterer personvern/fortrolighet på de eksterne nettsidene vi har lenker til.

Vårt personvernombud

Hvis du har spørsmål knyttet til hvordan vi behandler personlig informasjon så kan du sende en e-post til post@fagerstrandsjoside.no.

Hvis du er misfornøyd med hvordan vi håndterer personvern, så ta for all del kontakt med oss. Du kan klage til kontrollorganet Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo.