Oppryddingsarbeidet

Oppryddingsarbeidet

Den gamle industritomta på Fagerstrand Sjøside skal åpnes opp for lokalmiljøet, innbyggere og besøkende. Det skal tas vare på grøntområder og ikke minst skal Fagerstrand Sjøside åpnes opp for alle. Det vil være et yrende liv langs bryggene i tilknytningen til kyststien

Circle K kan forsikre om at grunnen vil bli grundig undersøkt og ryddet opp før en utbygging starter. Loven har flere bestemmelser om opprydding av forurensninger i grunnen. Med utgangspunkt i lovverket, har Miljødirektoratet detaljerte krav til dokumentasjon og rapportering om risikovurderinger og oppryddingen.

Circle K er en ansvarlig aktør med lang erfaring fra opprydding etter nedleggelser av stasjoner og tankanlegg over hele landet. Det er helt grunnleggende at det tas hensyn til forurensninger i grunnen, for å unngå at uønskede stoffer lekker ut og forurenser miljøet. Vi overleverer ikke eiendommer til nye eiere før lovbestemmelser og øvrige krav fra Miljødirektoratet er oppfylt.

Sammen med Nesodden Kommune skal vi sikre at undersøkelser blir utført og opprydding av forurensninger i grunnen gjøres i henhold til gjeldende lovverk.

Fagerstrand Eksteriør Vinkel 01 Fagerstrandbakken 3destate 1 kopi 5
Tjern 1

Det legges opp til både kyst- og skogstier

Tjern 2
Tjern 3

Idyllisk ved Lilleruddammen