Næringsliv på Sjøsiden

Næringsliv på Sjøsiden

Vi ønsker å høre fra alle interessenter som har ideer eller ønsker om å drive næring på Fagerstrand Sjøside.
Vi oppfordrer alle som er interessert i å etablere seg her, om å sende oss en mail.

Lie Øyen arkitekter / 3D Estate

1 Fagerstrand Eksteriør Vinkel 07 Kai fra nord v3 3destate no

Lie Øyen arkitekter / 3D Estate

Mulighetsstudie på Fagerstrand kai, sett fra nord