Historie

Historie

En nesten 100 år lang industrihistorie i Oslofjorden er over. Det startet med Norsk Brændselolje A/S og varemerkene MIL og BP, via Norsk Olje a.s. med varemerket Norol, og fabrikken ble lagt ned som Statoil i regi av Statoil Norge AS.

Fagerstrand Eksteriør Vinkel 01 Fagerstrandbakken 3destate 1 kopi 4

© Circle K

fagerstrand1

© Circle K

Stor arbeidsplass

Tankanlegget på Fagerstrand var gjennom nesten 100 år en betydelig arbeidsplass, og har hatt stor betydning for Nesodden og lokalmiljøet. I det første hele driftsåret var det fire ansatte på anlegget. I 1925 var antallet ansatte økt til 10, og mellom 1960 og 1970 jobbet 120 medarbeidere på fabrikken.

Gjennom alle år har utbyggingen skaffet mange entreprenører store arbeidsoppgaver, også til håndverkere i ulike bransjer.

© Circle K

Arbeidslag.jpg

© Circle K

1920

Norsk Brændselolje A/S startet byggingen av sitt første importanlegg for oljeprodukter på Fagerstrand. På det meste var det 100 mann som bygget anlegget, en internasjonal broket gjeng av tyskere, en italiensk overmontør, en danske, en islending, flere svensker og finner, og en russer.


Opprinnelig var Lågøya, vest av fabrikken, kjøpt for å bygge hovedanlegg for import.
1926 Fagerstrand bygges

1921

Første last med parafin ankom anlegget. Parafinen ble bukt til oppvarming og belysning.

1921 Fagerstrand Eksteriør Vinkel 01 Fagerstrandbakken 3destate 3

1922

Første del av anlegget sto ferdig. De første 30 årene var anlegget utelukkende basert på sjøveis distribusjon. Importanlegget var mer eller mindre under utbygging de første 50 årene.

1922 Arbeidere i 1921

1930 – årene

Til tross for vanskelige tider med stor arbeidsledighet, skarp konkurranse og små marginer, klarte Norsk Brændselolje, med sitt varemerke «MIL» å anlegge kystdeport for blant annet fiskeflåten flere steder i Oslofjorden. Disse anleggene fikk leveranse av oljeprodukter fra mindre tankbåter fra Fagerstrand. Til distribusjonsanlegget på Paulsenkaia i Oslo gikk det daglig båt og lektere med oljefat fra Fagerstrand.

1930 01 J Xn X 1
1930 Etylenblanderi Fagerstrand 1937

1940

Da tyskernes stolthet, krigsskipet Blücher 9. april ble senket ved Askholmene litt syd for Fagerstrand, reiste en militær nøytralitetsvakt ut med en båt tilhørende tankanlegget og hentet 200 fanger og 40 omkomne.

Anlegget ble tidlig besatt av tyske soldater. Det varte frem til frigjøringen i 1945.

1940 Tirpitz senkes
1940 Tirpitz synker
1940 Under 2 verdenskrig røyklegging av anlegget mot flyangrep

1950 og 1960-årene

En enorm etterspørsel etter fyringsolje til industrien, og bunkers til handelsflåten. Selskapet, nå med varemerket «BP» anskaffet flere lektere og tankskip, mange av disse med base på Fagerstrand. Blant annet var Borregaard, Mölnbacka Bruk i Sverige, samt fabrikker i Drammensvassdraget og leveranser til Skiens- og Glommavassdragene på kundelisten.

50 60 Fagerstrand Eksteriør Vinkel 01 Fagerstrandbakken 3destate 2
50 60 kan være 50 tallet

1958

Beredskapslager for NATO ferdig bygget i fjellet på Fagerstrand-anlegget. Tre store tanker på til sammen 10 millioner liter, med 20 mm tykke stålplater. Her ble flydrivstoff lagret. Anlegget var beredskapslager frem til slutten av 1990-tallet.

1958 Fra venstre Johan Velten Arne Wangen Jens Gulbjørnsrud og Einar Samuelsen Mai 1958
1958 Einar Samuelsen November 1958
1958 Einar Samuelsen og Ernst Kristiansen steamer Oktober 1958
1958 Jens Gulbjørnrud og Åge Nordnes Krana mai 1958
1958 Sverre Syvertsen kjørte fyringsolje til gartnerier Mars 1958

1960

Selskapet skifter navn til Norsk Olje AS (Norol). Britiske BP beholder smøreoljefabrikken på Fagerstrand, men fikk ikke drive markedsføring i Norge. Norol inngikk en forsyningsavtale med BP om levering av smøreolje. Avtalen dekket Norol behov for smøreolje i fem år.

1960 Mopedgruppa i Fagerstrand tankanlegg
1960 60 eller 70 tallet

1967

Anlegget på Fagerstrand blir smøreoljefabrikk. Det ble importert baseoljer og additiver i bulk, og blandet og tappet til ulike smøreolje-kvaliteter.

1967 Spisepause Kjell Størvold og Einar Samuelsen
1967 Kan være 60 70 tallet
1967 Helge Andersen tapper bensin på Jerry kanner

1967

Selskapet skifter navn til Norsk Olje as (Norol). Britiske BP beholder smøreoljefabrikken på Fagerstrand, men fikk ikke drive markedsføring i Norge. Norol inngikk en forsyningsavtale med BP om levering av smøreolje. Avtalen dekket Norol behov for smøreolje i fem år.

1976

1985

Norsk Olje as (Norol) overtok smøreoljefabrikken med utstyr og ansatte. Avtalen forutsatte imidlertid fortsatt tilgang på BP-teknologi og leveranser av baseoljer.

1985

Midten av 1990-tallet:

Smøreoljefabrikken truet av nedleggelse, men får fornyet tillit av Statoil Norges ledelse, med nye tøffe mål og styrket konkurranseevne.

Midten av 1990 tallet

Midten av 1990-tallet:

Dette året ble det produsert 35.881.000 liter smøreolje.

2007 dsc 0023 r1
2007 DSC 0040

24. januar, 2011

Siste dag med smøreoljeproduksjon. Fra 1968 til 2011 ble produsert 1,3 milliarder liter smøreoljer. Det tilsvarer 43.000 fulle tankbiler. Før nedleggelsen hadde Statoil Norge planer om å bygge et anlegg for LNG, men dette ble ikke noe av da infrastrukturen var for dårlig.

2011 fagerstrand ansatte 7301